XV Kongres 

Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Formularz zgłoszeniowy Program Kongresu Komunikaty Kontakt Komitet Organizacyjny Komitet Naukowy Baza hotelowa Mapa

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego,
Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne,
European Society of Neurosciences
oraz Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku

ZAPRASZAJĄ
na
Jubileuszowy XV Międzynarodowy
Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego
p.t.:  „Język i komunikacja w ujęciu interdyscyplinarnym”
Gdańsk, 24 – 25 września 2012 r.

    Tematy Sesji:
        1. Neuronauki a język
        2. Wyzwania neurolingwistyki
        3. Rola komunikacji w procesie diagnozy i terapii
        4. Neuropsychologia rozwoju
        5. Neuroobrazowanie w neuronaukach
        6. Neuropsychologia sądowa
        7. Neuropsychologia medyczna

ZDJĘCIA Z KONGRESU
(po hasło proszę zwracać się do organizatorów)


 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału